Adresa postala:

 

Ploiesti,

str. Cumpatul nr.8, bl.H11, sc.B, ap.28, jud. Prahova,

cod postal 100560

 

 

 

 

Site web realizat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro

  Telefon : +40 744 688 623

Fax : +40 244 575 242

 

 Ce înseamnă insolventa ?

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.

 

 In ce constă procedura de insolventa?

 Procedura de insolventa poate fi generala sau simplificata.

 

Procedura generala reprezinta procedura de insolventa prevazuta Legea nr. 85/2014, prin care un   debitor care indeplineste anumite conditii – prevazute la art. 38 alin. (1), fara a le indeplini simultan   si pe cele de la art. 38 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de   reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori   doar in procedura falimentului .

 

Perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii insolventei si data confirmarii planului de reorganizare sau, dupa caz, a intrarii în faliment.

 

Reorganizarea judiciara este procedura care se aplica debitorului aflat în insolventa în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor cuprins în planul de reorganizare, aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic.

 

Procedura falimentului este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitară care se aplica debitorului în vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.

 

Administrarea judiciara reprezinta perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii si data aprobării planului de reorganizare sau data trecerii la faliment. În această perioadă debitorul continua desfasurarea activitatilor curente, sub supravegherea administratorului judiciar, daca debitorul si-a exprimat intentia de reorganizare si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare   sau sub conducerea administratorului judiciar, daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.

 

Procedura simplificată reprezinta procedura de insolventa prevazuta Legea nr. 85/2014, prin care   debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art.38 alin.(2) intra direct in procedura   falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de   maximum 20 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele prevazute la art.38 alin2 lit. c) si d).

 

 

  Cine poate deschide procedura de insolventa?

  Procedura de insolventa poate fi deschisa de:

 • debitor;

 • unul sau mai multi creditori;

 • alte persoane sau institutii prevazute expres de lege.

 

  Cine aplica procedura de insolventa?

  Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul judiciar.

 

  Care sunt principiile insolventei?

  Dispozitiile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • maximizarea gradului de valorificare a activelor si de recuperare a creantelor;

 • acordarea unei sanse debitorilor de redresare eficienta si efectiva a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin procedura de reorganizare judiciara;

 • asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derulare a procedurii intr-un timp util si rezonabil, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu un minim de costuri;

 • asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelasi rang;

 • asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura;

 • recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform aplicabile;

 • limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate imediata in cazul insolventei sau al unei proceduri de prevenire a insolventei unui cocontractant, avand ca efect reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau chiar la zero atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garantii financiare;

 • asigurarea accesului la surse de finantare in procedurile de prevenire a insolventei, in perioada de observatie si de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creante;

 • fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal intre creditorii de acelasi rang, a recunoasterii prioritatilor comparative si a acceptarii unei decizii a majoritatii, urmand sa se ofere celorlalti creditori plati egale sau mai mari decat ar primi in faliment;

 • favorizarea, in procedurile de prevenire a insolventei, a negocierii/renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui concordat preventiv;

 • valorificarea in timp util si intr-o maniera cat mai eficienta a activelor;

 • in cazul grupului de societati, coordonarea procedurilor de insolventa, in scopul abordarii integrate a acestora;

 • administrarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa de catre practicieni in insolventa si desfasurarea acestora sub controlul instantei de judecata.

 

  Lichidarea voluntara

 Lichidarea voluntara este o procedura de inchidere a unei societati lipsite de datorii, care are loc ca  urmare a vointei si sub controlul actionarilor/ asociatilor. In cadrul acestei  proceduri, lichidatorul valorifica activele societatii si distribuie catre creditori si catre proprietarii acesteia sumele obtinute.  Este un proces terminal, urmat de radierea societatii. Pana la radierea societatii, administratorul statutar este raspunzator pentru soarta acesteia.

AvocatulTău

Cabinet Avocatura Ploiesti
Cabinet Avocatura Ploiesti
Cabinet Avocatura Ploiesti

 

 Cabinetul de avocatura Alina Palas - Alexandru

ofera consultanta si reprezentare juridica institutiilor financiare, companiilor, entitatilor guvernamentale si clientilor privati cu privire la un spectru larg de situatii, oferind acestora indrumarea necesara, pentru a concura si a se dezvolta in mediul de afaceri actual si pentru a gestiona si a depasi cu succes orice litigii potentiale sau existente.

 

Pentru consultanta si asistenta juridica 

va rugam sa ne contactati telefonic

in vederea stabilirii unei programari.

Telefon : 0744 688 623

Restructurare si Insolventa

consultanta insolvency

Ce oferim

 

Oferim consultanta de top fie ca practicieni în insolvență, numiți ca administratori judiciar sau lichidatori ai debitorilor, fie ca avocați, în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru clienții noștri.

 

Cabinetul de insolvență Palas-Alexandru Alina deţine o experienţă vastă în domeniul insolvenţei, dobândită prin gestionarea procedurilor de reorganizare judiciară, faliment şi lichidare voluntară la sute de societăţi comerciale, în principal din București și jud.Prahova.

 

Cu o vechime de 15 ani în domeniul insolvenței și beneficiind de expertiza juridică de peste 20 de ani a titularului cabinetului – dna avocat Alina Palaș-Alexandru, Cabinetul nostru de insolvență oferă servicii de specialitate, sfaturi practice și soluții utile în îndrumarea companiilor afectate de criză, precum şi a celor care doresc să-şi consolideze poziţia pe piaţă. Suntem garanția celei mai bune opțiuni pentru reinserția în circuitul comercial a firmei dumneavoastră sau lichidarea acesteia în condițiile impuse de lege.

Cabinetul nostru de insolvență este agreat de ANAF pentru întreg teritoriul naţional.

 

Cabinetul nostru de insolvență oferă consultanță și servicii de specialitate legate de îndeplinirea activității de administrator judiciar /lichidator judiciar:

 

• servicii de administrare judiciară / lichidare judiciară a societăților comerciale aflate în insolvență;

• întocmirea documentaţiei pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi depunerea ei la tribunal;

• administrarea procedurilor de insolvenţă, atât în perioada de observaţie, cât şi în perioada de aplicare a planului de reorganizare, inclusiv a etapei de faliment;

• întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au condus la apariția insolvenței, precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legea insolvenţei

• analiza solvabilităţii debitorilor

• inventarierea activelor societăţii în insolvență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

• conducerea sau supravegherea activităţii societăţii în insolvență pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment

• întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia

• studierea pieţei în vederea identificării potenţialilor clienţi, pentru valorificarea bunurilor societăţii în insolvenţă

• asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor

• întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii insolvenței

• lichidarea bunurilor societăţii în insolvență

• întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea activelor societăţii în insolvență

• întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii

• formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere și/ sau supraveghere din cadrul societăţii , în condițiile legii :

· lichidare voluntară

· expertize în domeniul insolvenţei

• reconfigurarea afacerii;

• consultanță în gestionarea situațiilor de criză.

Despre Insolventa